Fuat GÜLER
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.

 
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLER
 
 
1- Köy Yolları Birimi
2- Sulama ve Toprak Birimi
3- KÖYDES, KOP – TANAP ve CBS Birimi
4- Makinaların Sevk ve İdare Birimi
 
 
 
1- KÖY YOLLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
 
Madde  1 Yol Ağındaki yolların ihtiyaç olan kısımlarına bakım ve onarım yapmak.
 
Madde  2 – İl Genel Meclisi kararıyla yol ağına alınmış yeni güzergahlarda yada hali hazır konum itibariyle yol ağındaki mevcut yollarda ihtiyaç olan stabilize çalışmasını yapmak.
 
Madde  3 – Master planına göre 1. Derecede öncelikli olan yolların gerekli olması durumunda 1. Kat ve 2. Kat asfalt kaplamasını yapmak.
 
Madde  4 – Yol üzerine köprü, menfez gibi sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.
 
Madde  5 – Asfalt olan yolların yamasını yapmak.
 
Madde  6 – Yol güzergahlarına trafik işaretlerini koymak.
 
Madde  7 – Kış aylarında kar mücadelesi yapmak ve yolların trafiğe açık olmasını sağlamak.
 
Madde  8 – Afet kapsamında (Sel, taşkın, yangın, heyelan vb.) ihtiyaç olan çalışmaları yapmak.
 
Madde  9 – Köyiçi yollara malzemeli bakım yapmak.
 
Madde 10 – Köylerde ihtiyaç olan imarlı yolları açmak.
 
Madde 11 – Köy içi çevre düzenlemesi yapmak.
 
Madde 12 – Köy yolları Yönetmeliği kapsamında talep olması durumunda arazi yollarını açmak.
 
Madde 13 – Gelen talepleri değerlendirerek teknik açıdan uygun olarak yeni güzergahların açılmasını sağlamak. (Civar köylerde yada tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yerlerde)
 
Madde 14 – Köy içindeki tehlike arz eden harabe yapıları 3194 sayılı Kanun gereği yıkımını yapmak.
 
Madde 15 – Kurumlar arası koordinasyon gerektiren işlerin yürütülmesini sağlamak.
 
Madde 16 – Her türlü protokollü işlerin yapılmasını sağlamak.
 
Madde 17 – Köy içi yolların kilit parke projelerini ve uygulamalarını gerçekleştirmek
 
Madde  18 – Köy içinde, yol ağında ve arazi yollarında ihtiyaç olan yerlerde tespitler yapmak ve uygun kesitli beton yada betonarme büzleri atmak ve tahkimat çalışması yapmak.
 
Madde 19 – Köylerde muhtarlıklarla koordineli olarak çöplerin depolanmasını sağlamak
 
Madde 20 – Sektörel bazda envanter kayıtlarını tutmak, brifing ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarının sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 
Madde 21 – Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
 
2- SULAMA ve TOPRAK BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
 
Madde  1 Suların depolanarak tarım arazilerinin sulanması amacıyla sulama göleti, yer üstü sulama tesisi ve yer altı sulama tesisi projeleri yapmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
 
Madde  2 – Hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla HİS göleti projesi yapmak ve uygulamak.
 
Madde  3 – Geçmiş yıllarda yapılmış olan tüm sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak.
 
Madde  4 – Mevcut tesislerin rantabıl işletmesine yönelik ihtiyaç olan makine yardımının yapılmasını sağlamak.
 
Madde  5 – Tarım arazilerindeki çoraklaşma, tuzluluk, taşlılık vb. sorunların giderilmesi için tarla içi geliştirme hizmetlerini (Drenaj, sekileme, tesviye vb.) yürütmek.
 
Madde  6 – İlimiz bazında diğer kurumlarla tarım ve sulama konulu tüm çalışmalara katılmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
 
Madde  7 – Ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin yetiştirildiği sahalarda ihtiyaç olan tüm alt yapı çalışmalarını yapmak. (Yolları açmak, geçitleri sağlamak)
 
Madde 8 – D.S.İ. Müdürlüğünden İşletmesi İdaremize devredilen Keskikköprü – Köprüköy sulama tesisinin bakım onarım ve işletmesini yapmak.
 
Madde 9 – Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
 
 
3- KÖYDES, KOP – TANAP ve CBS BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
 
Madde 1 – KÖYDES işlerinde koordinasyonu sağlamak ve programda yer alan işlerin proje, kontrol ve kabul olmak üzere teknik hizmetlerini yürütmek.
 
Madde 2 – il Özel İdaresi tarafından yürütülen işlere ait tüm verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi formatına uygun olarak toplanması, kayıt altına alınması ve güncellenmesi iş ve işlemlerini yürütmek.
 
Madde 3 –İl genelinde ve İdaremizce  KOP ve TANAP ile ilgili yürütülen işlere ait verilerin uygun olarak toplanması, kayıt altına alınması ve güncellenmesi iş ve işlemlerini yürütmek.
 
 
4- MAKİNA SEVK ve İDARE BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
 
Madde  1 İdaremizde bulunan her türlü binek araç, kamyon, servis aracı ve iş makinasının sevk ve idaresini sağlamak.
 
Madde  2 – İl Özel İdaresi Performans Programında yer alan işlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli makine ve işgücünün teminini sağlamak.
 
Madde  3 – İdaremiz personeli olarak görev yapmakta olan şoför ve operatörlerin kullanacağı makine ve aracı belirleyerek görev taksimatının yapılmasını sağlamak.
 
Madde  4 – Makine ve araçların faal olup olmadığının takibini yapmak, arızalı olanları belirlemek, gerekli bakım ve onarımlarını yaptırmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bilgilendirme yapmak.
 
Madde  5 – Araç Takip Sistemi vasıtasıyla makine ve araçların sevk edilen görev yerlerinde çalışıp çalışmadığının takibini yürütmek.
 
Madde  6 – Personelin İş Güvenliği Yasasına uygun olarak çalışabilmesi amacıyla tedbirler almak ve denetlemelerini yürütmek.
 
Madde 7 – Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.