Ömer DURUYÜREK

Destek Hizmetleri MüdürüDESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Görevin Tanımı :

Madde 1 - İl özel İdaresi'nin tüm birimlerinin (şantiyeler dahil) telefon, elektrik, su, doğalgaz, kalyak gibi hizmetlerin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.

Madde 2 - Vali konağı ve Valilik Makamına mal ve malzeme alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Madde 3 - Temsil, ağırlama, tören giderleri hakkında yönetmeliğe tabi mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Madde 4 - Matbu evrak basım işlerini yaptırmak.

Madde 5 - İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş (bilişim teknolojileri, taşıt ve yedek parça alımı hariç), temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını yapmak, ilgili birimlere dağıtmak.

Madde 6 - İdare'nin demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlerini yapmak, ambar mevcutlarını saymak, ayniyat saymanlığını gerçekleştirmek.( Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli taşınmaz mal yönetmeliği gereği iş ve işlemlerini yürütmek.)

Madde 7 - Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapmak.

Madde 8 - Süre gelen hizmetlerin yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak.

Madde 9 - İdareye ait hizmet binaları, tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerini, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordineli yapmak veya yaptırmak.

Madde 10 - İdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı sigorta işlemlerini yaptırmak.

Madde 11 - Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurmak.

Madde 12 - Birimlerde kullanılan malzeme ve kırtasiye stok kontrolünü yapmak, stok tükenmeden satın alımını gerçekleştirmek.

Madde 13 - İdareye ait araç ve gereçlerin göreve hazır tutulması ve talep üzerine görevlendirilmesi,

Madde 14 - İdare araçlarının görevlendirilme işlemleri ile personelin servis araçlarının plan ve programının yapılması,

Madde 15 - Yeni çıkan Petrol Yasasına göre yakalanan kaçak petrol ürünlerinin depolanmasını ve tasfiyesine kadar muhafazasını saklanması iş ve işlemlerini yapmak

Madde 16 - Valiliğimiz ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği karayollarında yük taşıyan araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak.

Madde 17 -5838 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince 30 yaş ve üzeriaraçların trafikten çekilmesi amacı ile bedelsiz olarak teslim almak.

Madde 18 - Akü ve pillerle ilgili madde yazılacak.

Madde 19 - Makine ve İkmalle ilgili iş ve işlemler yapmak.

Madde 20 - Akaryakıt inşaat malzemesi ,demirbaş, yedek parça v.s. ikmalle ilgili malzemelerin satın alma , ihale ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

Madde 21 - Saha amirliği yönetimi, araçların arazide kontrolü, bakımı, onarımı,makine maliyet hesaplarını yapmak ve ihtiyaç duyulduğunda makine kiralanması cihetine gitmek.

Madde 22 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

Madde 23 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Madde 24 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.