İLAN
 
 
                     İlimiz Keskin İlçesi Kurşunkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan 182 ada 35 parsel nolu taşınmaz için Güneş Enerji Santrali Alanı yapılması için hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisinin  04.02.2019 tarih ve 25 nolu kararı ile onanmış olup, 19.02.2019 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi Merkez Binası (Yahşihan) ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 21.03.2019  tarihine kadar askıda kalacaktır.
            İlan olunur.