İLAN
 
 
            İlimiz Yeşil Vadi Projesi içerisinde Ticari Rekreasyon alanında kalan Hacıballı köyü 451 ada ve 452 adalar ve tescil harici alanın bir kısmı  ve Hacıballı köyü Kırıkkale -Ankara yolu kenarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı sınırları içerisinde kalan 112 ada 1 parselin bir kısmı için İdaremizce hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İl Genel Meclisinin  05.06.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile onanmış olup, 23.06.2017 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi Merkez Binası (Yahşihan) ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 23.07.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.
            İlan olunur.