KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNDEN
İLAN
 
                                                                                                                                                                          02.02.2018
 
 
            İlimiz Merkez Pazarcık köyü sınırları dahilinde bulunan Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresine ait 187 ada 1,2,3,4 nolu Kadastro parselleri ile 191 ada 8,9,10 nolu kadastro parselleri için hazırlanan  İmar Planı Uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine göre incelenerek İl Encümeninin 17.01.2018 tarih ve 7 nolu kararı ile onanmış olup, 02.02.2017 tarihinden itibaren  İl Özel İdaresi Merkez Binası ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 05.03.2018 tarihine kadar askıda kalacaktır. 
 
            İlan olunur.