İLAN
 
 
            İlimiz Keskin İlçesi Seyifli köyü sınırları içerisinde kalan 122 ada 24  parsel  nolu taşınmaz için Enerji Üretim Alanı ( Güneş Enerji Sistemi) olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisinin  05.07.2017 tarih ve 138 nolu kararı ile onanmış olup, 17.07.2017 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi Merkez Binası (Yahşihan) ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 16.08.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.
            İlan olunur.