İLAN
 
 
                    İlimiz Keskin-Çelebi İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Konur Köyü ve Köprü Köyü bölgesinde yer alan ve Atakaleres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak olan Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı İl Genel Meclisinin  06.09.2018 tarih ve 209 nolu kararı ile onanmış olup, 27.12.2018 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi Merkez Binası (Yahşihan) ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 27.01.2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.
            İlan olunur.