İLAN
 
 
            İlimiz Balışeyh İlçesi Koçubaba köyü sınırları içerisinde 2455 m2 yüzölçümlü 184 nolu adada (adanın tamamı) şahıs mülkiyetleri alanı Park olarak belirtilmiş olup, mülkiyet sahibi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 184 adanın Konut Alanı olarak değiştirilerek alanda bulunan 166 ada 1 parsel noluve imar planında Ağaçlandırılacak Alan olarak belirtilen taşınmazın 2455 m2 lik kısmının Park Alanı olarak ayrılması için hazırlanan 1/1000 uygulama imar plan tadilatı İl Genel Meclisinin  06.07.2017 tarih ve 147 nolu kararı ile onanmış olup, 17.07.2017 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi Merkez Binası (Yahşihan) ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacak ve 16.08.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.
            İlan olunur.