YENİ İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU :İMAR VE BAYINDIRLIK :

1-Kadir ÇAKIROĞLU 1- Mehmet SAYGILI
2-Mustafa ÖNCAR 2- Haydar BOZDEMİR
3-Selim AKSOY 3- Ahmet Yaşar CARI
4-Şerafettin ATALAY4- Eyyup AYDIN
5-Mustafa AYDEMİR5- Kudret SAYIN
6-Selahattin YILDIRAN6- Muhsin YAKUT
7-Bahtiyar KARAPOLAT 7- Bekir BAL

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU :EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL
HİZMETLER:

1-Mustafa ALAN 1- Mehmet ERDEMİR
2-Selim AKSOY 2- Mustafa ALAN
3-Mehmet ERDEMİR 3- Halil İbrahim BİLDİK
4-Dağıstan BİLGİÇ4- Mustafa Kürşad ÇİÇEK
5-Adem İNYURT 5- Dağıstan BİLGİÇ

AR - GE KOMİSYONU :AVRUPA BİRLİĞİ :

1-Mehmet ERDEMİR 1- Kudret SAYIN
2-Habib ALTINTOP 2- Eyyup AYDIN
3-Mustafa Kürşad ÇİÇEK3- Selim AKSOY
4-Mustafa ALAN 4- Ali TÜRKER
5-Dağıstan BİLGİÇ5- Adem İNYURT

MECLİS KARARLARINI İZLEME:TARIM VE HAYVANCILIK:

1-Habib ALTINTOP1- H.İbrahim BİLDİK
2-Mustafa ALAN2- Mustafa ÖNCAR
3-Halil İbrahim BİLDİK 3- Habib ALTINTOP
4-Ali TÜRKER 4- Mehmet ERDEMİR
5-Adem İNYURT 5- Ali TÜRKER

GENÇLİK VE SPOR :

1-M.Kürşad ÇİÇEK
2-Mustafa ÖNCAR
3-Kadir ÇAKIROĞLU
4-Dağıstan BİLGİÇ
5-Ali TÜRKER